تماس با کارشناسان فروش

مهدی پارسی
فروش ورق سیاه تماس
پوریا پوررجب
مدیر فروش تماس
علی خطیب
فروش میلگرد و تیرآهن تماس
لیست قیمت میلگرد
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
میلگرد 12 آجدار ۱۲ ۱۲ نیشابور کیلوگرم
میلگرد 14 آجدار ۱۴ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 16 آجدار ۱۶ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 18 آجدار ۱۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 20 آجدار ۲۰ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 22 آجدار ۲۲ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 25 آجدار ۲۴ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 28 آجدار ۲۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 28,400
میلگرد 8 آجدار ۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم
میلگرد 10 آجدار ۱۰ ۱۲ نیشابور کیلوگرم
لیست قیمت تیرآهن
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
تیرآهن 14 اصفهان ۱۴ ۱۲ st۳۷ شاخه 4,450,000
تیرآهن 16 اصفهان ۱۶ ۱۲ st۳۷ شاخه 5,600,000
تیرآهن 18 اصفهان ۱۸ ۱۲ st۳۷ شاخه 6,750,000
تیرآهن 20 اصفهان ۲۰ ۱۲ st۳۷ شاخه 8,550,000
تیرآهن 22 اصفهان ۲۲ ۱۲ st۳۷ شاخه 9,800,000
تیرآهن 24 اصفهان ۲۴ ۱۲ st۳۷ شاخه 10,900,000
تیرآهن 27 اصفهان ۲۷ ۱۲ st۳۷ شاخه 12,800,000
تیرآهن 30 اصفهان ۳۰ ۱۲ st۳۷ شاخه 16,300,000
لیست قیمت ورق
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق برشی گیلان - - - گیلان - کیلوگرم 38,000
ورق برشی فولاد - - - فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 39,500
لیست قیمت پروفیل
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
پروفیل 20*20 ۲ ۶ ۲۰*۲۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 20*30 ۲ ۶ ۲۰*۳۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 30*30 ۲ ۶ ۳۰*۳۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 30*60 ۲ ۶ ۳۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 40*40 ۲ ۶ ۴۰*۴۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 40*60 ۲ ۶ ۴۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 40*80 ۲ ۶ ۴۰*۸۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 60*60 ۲ ۶ ۶۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 80*80 ۲ ۶ ۸۰*۸۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 100*100 ۲ ۶ ۱۰۰*۱۰۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 120*120 ۲.۵ ۱۲ ۱۲۰*۱۲۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
پروفیل 140*140 ۳ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
لیست قیمت نبشی
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
نبشی 3 ۳ میل ۳ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,000
نبشی 4 ۳ میل ۴ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 30,700
نبشی 5 ۴ میل ۵ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 30,000
نبشی 6 ۵ میل ۶ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 30,000
نبشی 8 ۸ میل ۸ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 30,200
نبشی 10 ۱۰ میل ۱۰ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 30,500
نبشی 12 ۱۲ میل ۱۲ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,400
نبشی 8*8 ۸ میل ۸ سانتی‌متر ۸ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,000
نبشی 10*10 ۱۰ میل ۱۰ سانتی‌متر ۱۰ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,000
نبشی 12*12 ۱۲ میل ۱۲ سانتی‌متر ۱۲ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 32,000
لیست قیمت ناودانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
ناودانی 6 ۶ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,400
ناودانی 8 ۸ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,800
ناودانی 10 ۱۰ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,600
ناودانی 12 ۱۲ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 32,200
ناودانی 14 ۱۴ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 32,400
ناودانی 16 ۱۶ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 32,400
گل میخ ( ناودانی 6*6 ) ۶ میل ۶ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 32,200
لیست قیمت وال پست
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
وال پست 2 ۲ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
وال پست 2.5 ۲.۵ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
وال پست 3 ۳ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 41,500
لیست قیمت سپری
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
سپری 3 ۳ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم
سپری 4 ۴ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 31,000
سپری 5 ۵ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم
سپری 6 ۶ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم
لیست قیمت پروفیل زد Z
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
پروفیل زد 2.5 میل ۲.۵ ۶ متر کیلوگرم 41,000
پروفیل زد 3 میل ۳ ۶ متر کیلوگرم 41,000
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.