تماس با کارشناسان فروش

مهدی پارسی
فروش ورق سیاه تماس
پوریا پوررجب
مدیر فروش تماس
علی خطیب
فروش میلگرد و تیرآهن تماس
لیست قیمت ورق روغنی
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ضخامت mm عرض m طول m برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق 1 میل روغنی ۱ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 49,500
لیست قیمت ورق سیاه
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ضخامت mm عرض m طول m برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق 1.5 میل ۱.۵ ۱ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 42,000
ورق 1.8 میل ۱.۸ ۱ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 38,500
ورق 2 میل ۲ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 37,700
ورق 2 میل ۲ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 37,700
ورق 2.5 میل ۲.۵ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 37,000
ورق 2.5 میل ۲.۵ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 37,000
ورق 3 میل ۳ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,500
ورق 3 میل ۳ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,500
ورق 4 میل ۴ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,000
ورق 4 میل ۴ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,000
ورق 6 میل گیلان ۶ ۱.۲۵ ۶ گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق 8 میل گیلان ۸ ۱.۲۵ ۶ گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق 10 میل گیلان ۱۰ ۱.۲۵ ۶ گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق 12 میل گیلان ۱۲ ۱.۲۵ ۶ گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق 15 میل کاویان ۱۵ ۱.۲۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 33,000
ورق 20 میل اصفهان ۲۰ ۱ ۶ فولاد اصفهان st۳۷ کیلوگرم 28,200
ورق 20 میل کاویان ۲۰ ۱.۲۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 28,500
ورق 25 میل کاویان ۲۵ ۱.۲۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 28,000
ورق 30 میل کاویان ۳۰ ۱.۲۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 28,000
ورق 2.5 میل عرض 1500 ۲.۵ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,200
ورق 3 میل عرض 1500 ۳ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 36,200
ورق 4 میل عرض 1500 ۴ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 5 میل عرض 1500 ۵ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 6 میل عرض 1500 ۶ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 8 میل عرض 1500 ۸ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 10 میل عرض 1500 ۱۰ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 12 میل عرض 1500 ۱۲ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 15 میل عرض 1500 ۱۵ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
ورق 20 میل عرض 1500 ۲۰ ۱.۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 31,000
ورق 25 میل عرض 1500 ۲۵ ۱.۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 31,000
ورق 30 میل عرض 1500 ۳۰ ۱.۲۵ ۶ کاویان st۳۷ کیلوگرم 31,000
لیست قیمت ورق آجدار
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ضخامت mm عرض m طول m برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق آجدار 2 میل عرض 1000 ۲ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 41,000
ورق آجدار 2 میل عرض 1250 ۲ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 41,000
ورق آجدار 2.5 میل عرض 1000 ۲.۵ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 3 میل عرض 1250 ۳ ۱.۲۵ ۲.۵ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 3 میل عرض 1000 ۳ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 4 میل عرض 1000 ۴ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 6 میل عرض 1000 ۶ ۱ ۲ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 6 میل عرض 1250 ۶ ۱.۲۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
ورق آجدار 8 میل عرض 1500 ۸ ۱.۵ ۶ فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 51,000
لیست قیمت ورق برشی
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ضخامت mm عرض m طول m برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق برشی گیلان - - - گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق برشی فولاد - - - فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
لیست قیمت ورق گالوانیزه
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ضخامت mm عرض m طول m برند گرید واحد قیمت نمودار
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.